VÄLKOMMEN 

I sydvästra Dalarna ligger vår kursgård för Identitetsutveckling IoPT.
 
Vi bär alla på en inneboende längtan efter att känna oss harmoniska och hela. Många av oss vill ha ut mer av livet. En första kontakt med oss handlar ofta om en vilja att ta itu med olika livsproblem.

Identitetsorienterad psykoterapi IoPT med hjälp av Intentionsmetoden är utvecklad av prof Dr Franz Ruppert som de senaste, snart 30 åren har forskat om existentiella trauman, förlusttrauman, generationsöverförda trauman, anknytningstrauman och identitetstrauman.
Teorin är baserad på en specifik förståelse av att trauman och de därav psykologiska splittringar, från de tidigaste stadier av livet - befruktningen, tiden i mammas mage, födelsen samt våra första år i livet - föra till förlust av oss själva, vår sunda jag och sunda autonomi - vår sunda identitet.