Kursledare:

Lisa Sharya Helsinghof
- Traumaterapeut IoPT och veileder/handläggare NTF (Norsk Traumeterapeut forening)
- Egen praxis som traumaterapeut IoPT och veileder/handläggare IoPT, leder grupper i Sverige, Norge og Danmark samt på egen kursgård i Dalarna, Sverige.
- Med lärare vid IoPT Norge - Institutt for Traumearbeid.
- Utbildad vid IoPT Norge - Institutt for Traumearbeid.
- Norsk internationell vidaregående utbildning IoPT Norge - Institutt for Traumearbeid.