Kalendarium 2023:

(vid ev intresse av kurser som är fullbokade finns möjlighet att komma på väntelista)

 7 - 8 Jan Intentionsmetoden - IoPT Online

12 Jan Intentionsmetoden - IoPT Online  (FULLBOKAD)    

27 - 29 Jan Intentionsmetoden - IoPT Online  (FULLBOKAD)

2 Feb Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)  

10 - 12 Feb Intentionsmetoden - IoPT Online  (FULLBOKAD)

24 - 26 Feb Supervision - IoPT Online (FULLBOKAD)

10 - 12 Mar Intentionsmetoden - IoPT Online  (FULLBOKAD)

18 - 19 Mar Intentionsmetoden - IoPT Online

23 Mar Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)  

14 - 16 Apr Intentionsmetoden - IoPT Online  (FULLBOKAD)  

19 - 23 Apr Retreat på kursgården

27 Apr Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)  

28 - 30 Apr Supervision - IoPT Online (FULLBOKAD)

6 - 7 Maj Intentionsmetoden - IoPT Online

19 - 21 Maj Intentionsmetoden - IoPT Online  (FULLBOKAD)  

  25 Maj Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)  

2 - 4 Jun Intentionsmetoden - IoPT Online  (FULLBOKAD)   

10 - 11 Jun Intentionsmetoden - IoPT Online

28 Jun - 2 Jul Retreat på kursgården