Kalendarium:

(vid ev intresse av kurser som är fullbokade finns möjlighet att komma på väntelista)

2024


19 - 21 Apr  IoPT-Supervision Online (FULLBOKAD)

24 - 28 Apr "Självmöte"- Retreat Gravendal Kursgård


17 - 19 Maj IoPT-MasterClass Online (FULLBOKAD)

31 Maj - 2 Jun IoPT-Training Online (FULLBOKAD)


8 - 9 Jun Intentionsmetoden - IoPT Online  (FULLBOKAD)

24 - 29/6 "Sommar-kollo"/IoPT-Workshop Gravendal Kursgård

2 - 4 Aug  IoPT-Supervision Online (FULLBOKAD)

17 - 18 Aug Intentionsmetoden - IoPT Online    

30 Aug - 1 Sept IoPT-MasterClass Online (FULLBOKAD) 

13 - 15 Sept IoPT-Training Online  (FULLBOKAD)

 25 - 29 Sept "Självmöte"- Retreat Gravendal Kursgård

4 - 6 Okt IoPT-Supervision Online (FULLBOKAD)

19 - 20 Okt Intentionsmetoden - IoPT Online 

8 - 10 Nov IoPT-MasterClass Online (FULLBOKAD)

22 - 24 Nov IoPT-Training Online (FULLBOKAD)
 
6 - 8 Dec IoPT-Supervision Online (FULLBOKAD)
 
14 - 15 Dec Intentionsmetoden - IoPT Online